van der Vegt rietdekkers

t. 06 26 89 44 45 naar onze facebook-pagina

 
| rietdekken

het ambacht van rietdekken ...

Het dekken van riet is een ambacht! Al eeuwen lang worden huizen bedekt met een laag riet. Vroeger was riet, naast stro en heideplaggen de enigste betaalbare bedekking voor het dak. Tegenwoordig wordt vooral de duurdere huizen van een rietendak voorzien. Een rieten dak gaat ongeveer 40 jaar mee en is daarna aan vervanging toe.

Het riet wordt ondersteund door een dakconstructie bestaande uit spanten, waarover gordingen of flieringen zijn aangebracht. Hierop worden sparren (rondhout) of sporen (rechthoekig) bevestigd, deze lopen van nok tot het ondereinde van het dakvlak, hierover worden horizontaal de rietlatten aangebracht, met een onderlinge afstand van ongeveer 28 centimeter, waarop ten slotte het riet wordt aangebracht. Voor het vastmaken aan de rietlatten wordt een grote kromme naald, een twijgijzer gebruikt, waarmee het twijg of ijzerdraad "om de rietlat" gestoken kan worden. In plaats van een twijgijzer, Gelderse methode gebruikt men ook wel de combinatie van Goot en Naald. Het binddraad kan ook geschroefd worden "in de rietlat": dus hoewel geschroefd toch een traditioneel of open dak. Het riet op het dak wordt vervolgens met een klopper of drijfbord netjes gelijk gemaakt. De nok van een rieten dak is kwetsbaar en daarom wordt die al eeuwenlang in rietvorsten uitgevoerd in plaats van gebonden riet stro of in heideplaggen, zink of koper. Rietvorsten zijn grote boogvormige nok- of vorstpannen die al of niet met kneedbare dakmortel en/of met een luchtkalkrijke basterdmortel specie worden vastgezet.

van der Vegt rietdekkers

webdesign: Indigo grafische produkties